Om data

Detta blir en blogg om data och gamla datorer.

Så här skriver Wikipedia om data:

Med data kan avses:
* uppgifter om något, oftast i samband med mätningar eller rapportering, se vidare information
* datorlagrad information, som ett samlingsbegrepp för detta, se tex Datalager eller som ett namn för den rent tekniska representationen, se Data (mönster)
* en annan benämning för datamaskin som var vanlig på 1960-talet. På 1970-talet ersattes dock denna benämning av ordet dator. I folkmun har dock det ursprungliga begreppet överlevt, och är idag fortfarande vanligt förekommande. Benämningen data finner man dessutom i marknadsföring för datorspel, datorer, datorkomponenter samt även i pressen. Därtill har den svenska branschorganisationen för producenter och distributörer av dator- och TV-spel har valt att kalla sig för Dataspelsbranschen.

Och så här skriver Wikipedia om datorer:

En dator (ursprungligen datamaskin) är en maskin som kan bearbeta data och utföra beräkningar på ett mycket effektivare sätt än vad en människa kan göra manuellt. Datorn kan bestå av mekaniska, elektroniska, optiska eller andra komponenter och styrs med hjälp av instruktioner från ett datorprogram.

Från början var datorn huvudsakligen ett hjälpmedel för att utföra aritmetiska och andra matematiska beräkningar, men har senare blivit ett viktigt redskap vid bland annat automatisering av administrativa rutiner, kommunikation, informationslagring och mediebearbetning. Under datorernas barndom användes uttrycket elektronhjärna som en populär benämning. sverige